Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Uw Keuze

Overig

Vacaturenummer
LEU000579
Doelgroep
Ouderen
Organisatie
Dorpsraad Haelen
Doelstelling organisatie
Belangenbehartigen van dorpsbewoners
Taakinformatie
Roulerend met andere vrijwilliger(s) Telefooncirkel starten om 9.30 van huis uit. Je belt de eerste deelnemer van de cirkel kijkt of alles ok is. Vervolgens bellen de deelnemers in vaste volgorde elkaar. De laatste belt de vrijwilliger zodat die weet dat alles ok is. Wordt ergens in de lijn niet opgenomen, dan wordt je geïnformeerd en neem je contact op met contactpersoon van diegene. Dan krijg je bevindingen terug gekoppeld. Verder meld iemand die een dag verhinderd is zich ook af bij de vrijwilliger.
Eisen
Sociaal, affiniteit met ouderen, Oogpunt veiligheid, sociaal welbevinden,, Iets betekenen voor elkaar
Werkadres
Van huis
Huisadres
Huisadres
Huisadres
Contactpersoon vacature
Simone kantelberg
Contactpersoon bereikbaar
06/38106633
Welke doelgroep
Senioren
Groepsgrootte doelgroep
5--7
Leeftijdscategorie doelgroep
70/85
Duur vrijwilligerswerk
15 -20 min
Werktijden
9.30-9.45/10.00
Minimum aantal uren
2/3/4/5
Aantal vrijwilligers
2 of 3
Gewenst geslacht vrijwilliger
N.v.t.
Gewenste ervaring
Nee
Gewenste eigenschappen
Inlevend, sociaal, luisterend, positief
Leeftijd vrijwilliger
Nvt
Proefperiode
Ja
Reiskostenvergoeding
Nee
Begeleiding
Ja
Hoe wordt de vrijwilliger ingewerkt
Kan altijd bij vragen terugvallen op organisatie
Vrijwilligers - overeenkomst
Nee