Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Uw Keuze

Taalcoach

Vacaturenummer
LEU000763
Doelgroep
Vluchtelingen / Asielzoekers
Organisatie
azc Baexem
Doelstelling organisatie
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is voor de Nederlandse samenleving de opvangorganisatie. Elke asielzoeker die asiel aanvraagt in Nederland vindt tijdens de asielprocedure onderdak in een van de locaties van het COA.
Taakinformatie
Wij zoeken vrijwilligers die Nederlandse les kunnen geven aan analfabete, volwassen asielzoekers in Azc Baexem. Basaal Nederlands richt zich op de minimale mondelinge taalbeheersing die asielzoekers nodig hebben om zich in het dagelijks leven te kunnen redden, bijvoorbeeld "voorstellen" en "boodschappen"doen. Daarnaast leren de analfabete bewoners het Latijnse schrift lezen en schrijven.
Eisen
18 jaar of ouder - zelfstandig kunnen werken - affiniteit met asielzoekers - afstand kunnen bewaren (geen belangenbehartiger) - VOG overleggen - 4-6 uur per week beschikbaar (2-3 dagdelen) - ruim voldoende kennis van de nederlandse taal - ervaring in het onderwijs helpt, maar dit is geen voorwaarde
Werkadres
Exaeten 1, 6095 PD Baexem
6095 PD Baexem
Baexem
0887156900
Contactpersoon vacature
Mieke van Moorsel
Contactpersoon bereikbaar
06-50010537
Welke doelgroep
asielzoekers
Groepsgrootte doelgroep
6-10 personen
Leeftijdscategorie doelgroep
>18 jaar
Duur vrijwilligerswerk
onbepaald
Werktijden
in overleg
Minimum aantal uren
4 uur
Aantal vrijwilligers
4
Gewenst geslacht vrijwilliger
N.v.t.
Gewenste ervaring
Ervaring in onderwijs helpt, maar is geen voorwaarde
Gewenste eigenschappen
Flexibiliteit, affiniteit met de doelgroep, zelfstandig kunnen werken, afstand kunnen bewaren tot de doelgroep
Leeftijd vrijwilliger
>18 jaar
Proefperiode
Ja
Reiskostenvergoeding
Ja
Onkostenvergoeding
Nee
Begeleiding
Ja
Hoe wordt de vrijwilliger ingewerkt
Als u geinteresseerd bent in deze functie, kunt u contact met ons opnemen. We zullen dan eerst een kennismakingsgesprek plannen en ook is er de mogelijkheid om enkele keren mee te kijken met een huidige vrijwillige docent Basaal Nederlands. Daarna kunt u beslissen of u daadwerkelijk wil starten met lesgeven.
Vrijwilligers - overeenkomst
Ja