Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Uw Keuze

Persoonlijke begeleiding

Vacaturenummer
LEU000111
Doelgroep
Volwassenen
Organisatie
Stichting Mentorschap Limburg
Doelstelling organisatie
Het mentorschap is bedoeld voor meerderjarige (deels) wilsonbekwame personen, dat wil zeggen personen die niet (voldoende) in staat zijn om voor zichzelf de noodzakelijke zorg te regelen of, als zij al zorg ontvangen, hierbij niet (voldoende) in staat zijn voor hun belangen op te komen.
Taakinformatie
- Behartigen en bewaken persoonlijke belangen v/d cliënt op gebied van gezondheid en welzijn, - Opbouwen vertrouwensband met cliënt. - Cliënt stimuleren en ondersteunen bij beslissingen nemen, maatje zijn. - Gedurende een korte periode belangen behartigen voor 1 of meer cliënten. Waarna het word overgedragen aan een toegekende mentor
Eisen
Minimaal MBO 4 niveau
Werkadres
vanuit woonadres
nvt
nvt
06-10148980
Contactpersoon vacature
Margaret Lechner
Contactpersoon telefoon
06-10148980
Contactpersoon bereikbaar
maandag t/m donderddag
Welke doelgroep
Niet aangeboren hersenletsel, psychiatrie, psychogeriatrie en verstandelijk gehandicapt
Groepsgrootte doelgroep
1 tot 5
Leeftijdscategorie doelgroep
18+
Duur vrijwilligerswerk
onbepaald
Werktijden
in overleg
Minimum aantal uren
3
Aantal vrijwilligers
1
Gewenst geslacht vrijwilliger
N.v.t.
Gewenste ervaring
n.v.t.
Gewenste eigenschappen
Integer, betrouwbaar, betrokken, flexibel, goede sociale vaardigheden en goed inlevingsvermogen
Leeftijd vrijwilliger
23+
Proefperiode
Ja
Reiskostenvergoeding
Ja
Onkostenvergoeding
Ja
Begeleiding
Ja
Hoe wordt de vrijwilliger ingewerkt
Intake Deelname scholing (6 dagdelen) Individueel contact met coördinator Deskundigheidsbevordering
Vrijwilligers - overeenkomst
Ja