Klikleudal.nl

Vrijwilligers voor mensen

Ton van Hoef

Deze keer hebben wij gesproken met Ton van Hoef, 52 jaar uit Baexem.

Hij werkt als vrijwilliger voor verzorgings- en verpleeghuis Sterrebosch te Thorn.

Na een baan als proces operator en een verkeersongeluk is Ton via een re-integratietraject terechtgekomen als vrijwilliger bij Sterrebosch in Thorn. Hier is hij al actief sinds 2014. Naast zijn werk als vrijwilliger op maandag en vrijdag van 08.30-13.00 uur, is hij ook nog actief als dementievrijwilliger bij Hornerheide.

Na het volgen van een vrijwilligers oriëntatie traject van Proteion in het najaar van 2013 ben ik vrijwilligerswerk gaan doen in woning 9 van Zorgcentrum Hornerheide. Begin 2015 volgende ik de cursus ‘dementie meer dan vergeten’ via Proteion Welzijn ter ontlasting van de mantelzorger thuis. Dit doet hij op woensdagmiddag bij een dementerende oudere”thuis in Roggel.

Hij heeft het erg naar zijn zin in Sterrebosch, waar hij als vrijwilliger allerlei taken uitvoert, zoals bezorgen van de kranten, het zorgdragen voor het logistieke transport,etc.. Als voordeel noemt Ton dat de mate van vrijheid tijdens zijn vrijwilligerswerk hem erg aanspreekt. Hij kan de hem toebedeelde taken naar eigen inzicht indelen en uitvoeren.

Belangrijk voor Ton is de sfeerbeleving waarmee hij tijdens zijn werk wordt geconfronteerd. Hierbij is hij erg gevoelig voor de “prikkels” uit de omgeving. Door zijn inbreng en de aandacht bij de dagelijkse contacten met de bewoners ervaart hij zelf ook veel voldoening. Graag wil hij ook de beperkte leefwereld van de bewoners vergroten!Dit streven beantwoordt volgens hem aan de doelstelling van Sterrebosch, namelijk dat de bewoner centraal staat en de mensen om hem heen hier het juiste klimaat voor scheppen.

Eenmaal per jaar heeft hij contact/overleg met de vrijwilligerscoördinator, maar ook kan hij ten allen tijde zijn leidinggevende benaderen als er zich welk probleem dan ook voordoet. Tot slot deelt Ton nog mede dat hij in de toekomst graag via vrijwilligerswerk naar een betaalde baan toe wil, waarbij het contact met mensen voor hem een richtpunt is.